Raste broj korisnika Interneta u Srbiji

Raste broj korisnika interneta u SrbijiViše od 2,4 miliona građana koristi Internet svakodnevno ili skoro svakodnevno, što je 300 hiljada više nego 2012. godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

U Srbiji kompjuter poseduje 59,9 posto domaćinstava, a internet priključak ima 55,8 posto. Broj domaćinstava koja imaju kompjuter je za 4,7 procentnih poena veći nego prošle godine, a broj internet priključaka veći je za 8,3 procentna poena.

Analiza korisnika Interneta prema polu pokazuje da Internet koristi 57 posto muškaraca i 50 posto žena.

Više od 806 hiljada građana koristi elektronske usluge javne uprave, a 900 hiljada je kupovalo ili poručivalo robu ili usluge preko Interneta, što nikada nije uradilo 64,6 posto korisnika Interneta u Srbiji.

Utvrđeno je da 31,6 posto domaćinstava ima laptop, što je 10,2 posto više nego lane, 98,2 posto domaćinstava ima TV-prijemnik, a 86,9 posto mobilni telefon.

Zastupljenost računara u Beogradu iznosi 67,1 posto, u Vojvodini 64 posto, a u centralnoj Srbiji 55,1 posto. U gradovima računare ima 66,3 podsto domaćinstava, a u selima 50,9 posto, ali se ta razlika smanjila u odnosu na prošlu godinu.

Internet priključak, kako se precizira, većinom poseduju domaćinstva koja imaju mesečni prihod veći od 600 evra (takvih domaćinstva u toj kategoriji je 89,8 odsto), dok među domaćinstvima s prihodom do 300 evra internet ima svega 39,5 posto.

Istraživanje je pokazalo da se broj domaćinstava koja pristupaju Internetu pomoću mobilnog telefona povećao za osam procentnih poena u odnosu na 2012. godinu. S druge strane, za 3,9 procentnih poena je manje domaćinstave koja pristupaju Internetu preko personalnog računara.

Na društvenim mrežama (Fejsbuk, Tviter) ima nalog 93,4 posto korisnika Interneta uzrasta od 16 do 24 godine. Među korisnicima Interneta njih 26,1 posto umesto da ostvaruje lične kontakte ili posećuje javne ustanove i organe administracije, to obavlja preko interneta.

Što se tiče preduzeća, njih 99,6 posto ima internet priključak, što je 1,9 procentnih poena više nego u 2012. godini, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). Kako se navodi u istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji, u 2013. godini, od preduzeća koja imaju Internet priključak, veb sajt je imalo gotovo tri četvrtine njih (73,8 posto). Kompjuter poseduje 59,9 posto domaćinstava, a Internet priključak ima 55,8 posto.

Precizira se da razlike postoje u zavisnosti od teritorijalne celine, tako da u Beogradu web sajt poseduje 83,7 posto preduzeća, u Vojvodini 73,5 posto, a u centralnoj Srbiji 61,9 posto.

Analiza preduzeća prema veličini pokazuje da sva velika i srednja preduzeća imaju internet priključak, dok kod malih preduzeća 99,5 posto ima internet priključak.

Od ukupnog broja preduzeća koja imaju internet priključak, 87,6 posto ih koristi elektronske servise javne uprave, što je za 0,2 procentna poena više nego 2012, a za 7,8 procentnih poena više nego 2011. godine, saopštio je Zavod.

Navodi se da je tokom 2012. godine 40,2 posto preduzeća koja imaju internet priključak preko Interneta naručivalo proizvode ili usluge, što je samo 0,1 procentni poen više nego u 2011. godini.

Rezultati istraživanja RSZ pokazali su da je samo 20,9 posto preduzeća koja imaju internet priključak tokom 2012. primalo porudžbine (izuzev e-mail porudžbina) preko interneta.

U 29,7 posto preduzeća jedna četvrtina zaposlenih koristi računar najmanje jedanput nedeljno, dok u 39,7 posto preduzeća 75 posto do 100 posto zaposlenih koriste računar najmanje jedanput nedeljno.

Istraživanjem RZS-a su obuhvaćena preduzeća sa 10 i više zaposlenih, koja se bave trgovinom, popravkom motornih vozila, saobraćajem, skladištenjem i vezama, ali i nekretninama, snabdevanjem strujom, gasom, parom i vodom, uslugama smeštaja i ishrane, informisanjem i komunikacijama, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, kao i finansijski sektor.

izvor: www.poslovnojutro.com

remoteinhandgotov